TOMMROMMET

"under hvitt flagg"

21. februar 2023


19:00

21.februar kl 19 i Kulturkirken Jakobs krypt: «Tommrommet»

Bill kr 100 pluss avg

Etter at Tomm Kristiansen døde, videreføres programserien «Tomms Verden» under ledelse av journalist og debattleder Håkon Haugsbø. Den nye overskriften for denne samtaleserien blir «Under hvitt flagg». Den første samtalen har vi kalt «Tommrommet», som en markering av den type konstruktiv journalistikk Tomm stod for. Polarisering, presse og politikk er tema når vi spør om mediene har et selvstendig ansvar for å dempe polariseringen i samfunnet.

Deltakere blir:

Tove Bjørgaas (USA-korrespondent i NRK)

Veslemøy Østrem (sjefsredaktør i Alltinget)

Lars Akerhaug (tidligere journalist i Resett)