Geirr Lystrup // Prestegard

(Releasekonsert)

6. november 2022


17:00

«Prestegard»

Releasekonsert for nytt album med Geirr Lystrup

Søndag 7.november kl 17.00

 

Geirr Lystrup, vokal

Kjetil Bjerkestrand, keyboards

Gjermund Silset, bass

Pål Hausken, trommer

Espen Leite, akkordion

 

Geirr Lystrup synger nye sanger som ser prestegårdslivet i et fugleperspektiv.

Han er selv oppvokst på Vinje prestegård og har mye å fortelle av både selvopplevd, rykter og ønsketenkning.

Opplysningsvesenets Fond som eier de fleste av landets prestegårder, er medarrangør.