En folkekirke for folk flest?

3. oktober 2022


19:00

Åpen folkekirke inviterer til en kveld i Kulturkirken Jakob hvor folkekirken har hovedrollen

Stortinget har i Grunnloven vedtatt at Den norske kirke «forblir Norges folkekirke». Men hva betyr det i Norge i 2022? Og hva vil vi at det skal det bety framover? Gjennom innlegg, samtale, ord og toner håper vi å bidra til å fylle ordet folkekirke med mer mening.

Møt blant andre
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet for Den norske kirke og generalsekretær i Norske kirkeakademier
Erik Hillestad, daglig leder i Kirkelig Kulturverksted
Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme
Ingrid Staurheim, fagdirektør i arbeidsgiverforeningen KA samt ph.d-avhandling om kirkebyggets betydning for tilhørighet og livstolkning
Silje Kivle Andreassen, sokneprest i Holmlia
Ole Kristian Bonden, medredaktør for boken «Folkekirke for folk flest?» og prost i Elerum
Ola Svenneby, leder i Unge Høyre
Astrid Hoem, leder i AUF.

Med oss er også musiker og sanger Knut Anders Sørum og skuespiller Tone Mostraum.
Kvelden ledes av Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd

Programmet oppdateres forløpende.

Bakteppet for kvelden er utgivelsen av boken «Folkekirke for folk flest?, hvor Åpen folkekirke har samlet femten artikler som på ulike måter belyser folkekirken. Redaktører for boken, som i sin helhet utgis som et nummer av Nytt norsk kirkeblad v/ Det Teologiske fakultet (UiO) ,  er prost i Elverum Ole Kristian Bonden, professor og dekan Aud Tønnessen og professor emeritus Halvor Moxnes, begge ved Det Teologiske fakultet, Universitetet i Oslo