Iver Kleive // Hyrdenes tilbedelse

22. desember 2022


21:30

«Hyrdenes tilbedelse» er Iver Kleive i fri utfoldelse, fabulerende over enkle og vakre julesanger.
Improvisasjonene ble til i sene desembertimer på flygelet i Kulturkirken Jakob med et lyssatt alterbilde som inspirasjon.
En sen nattetime — 22. desember, to dager før julaften, kan du få oppleve Kleives improvisasjoner live  i det samme rommet de ble skapt i.