Oslo Orientalske Orkester

Årtuseners sang (Flyttet til mars 2023)

18. mars 2023


19:00

Årtuseners sang: Musikk fra Østen i Kulturkirken Jakob

Det rapporteres om krig og ødeleggelse av landområder i For-Orienten. Oslo Oriental Orchestra gir oss den utsøkte musikken som har vært delt på tvers av landegrenser i hundrevis av år og av ulike folkegrupper i denne regionen. I et moderne Norge kan vi nå nyte slike skatter som bringer frem gammelt nytt som forener oss. Vi er heldige!

Om Oslo Orientalske Orkester:
Oslo Orientalske Orkester har som mål å representere, utvikle og integrere musikk fra Midtøsten i Norge.
Dette vil ensemblet gjøre gjennom egne konserter og oppsøkende virksomhet der utøverne blant annet vil tilby undervisning i arabiske musikktradisjoner. Ikke minst har vi som mål å bygge broer mellom kunstnere, så de kan jobbe sammen og spille konserter som skal berike det musikalske og kulturelle mangfoldet i Norge.

Vi jobber for å styrke en variert norsk musikkscene, slik at folk med ulik bakgrunn kan finne musikk og kultur de kan kjenne seg igjen i. Dette vil igjen bidra til å løfte fram noe av rikdommen fra musikktradisjonene fra Midtøsten, og bidra til at mennesker kan kjenne større tilhørighet i Norge – selv om man er langt hjemmefra.

Les mer:
Oslooriental.no