Ultima 2022: Insub Meta Orchestra & Skogen

22. september 2022


21:00

Magnus Granberg: Als alle Vögel Sangen mein Sehnen und Verlangen (2018)

Cyril Bondi & d’incise: nyskrevet verk (WP, 2022)

Insub Meta Orchestra (IMO) er et stort, internasjonalt elektroakustisk ensemble som utforsker dvelende tid, lavt volum, ikke-hierarkiske relasjoner og informasjonsspredning i sin performancekunst. Ensemblet ble grunnlagt i 2010 av Cyril Bondi og d’incise.

Den svenske komponisten Magnus Granberg startet Skogen i 2005. Målet var å arbeide i krysningspunktet mellom ny kammermusikk og improvisasjon.

Ensemblet har samarbeidet med internasjonalt anerkjente artister som Angharad Davies, Ko Ishikawa, Toshimaru Nakamura, Rhodri Davies og Simon Allen.

Under denne forestillingen smelter de to ensemblene sammen i et grenseland der improvisasjon og komposisjon blir ett. Granbergs bestillingsverk for IMO, Als alle Vögel Sangen mein Sehnen und Verlangen (Når alle fugler synger min higen og lengsel), er et rolig, flytende stykke. Inspirasjonen kommer fra to forskjellige sanger om våren fra romantikken: Robert Schumanns Dichterliebe, med tekst fra Heinrich Heines In Wunderschönen Monat Mai, og Franz Schuberts Wilkommen lieber schöner Mai.

Dette blir også premieren på IMOs nye verk, et stykke i langformat som knytter sammen mange av ensemblets kjerneinteresser. Halvautonome undergrupper i orkestret navigerer seg gjennom skyer av stillhet. De underliggende strukturene er avledet både fra organiske og matematiske former.

I samarbeid med nyMusikk Magnus Granberg: Als alle Vögel Sangen mein Sehnen und Verlangen (2018)

Skogen

Eva Lindal – fiolin

Anna Lindal – fiolin

Henrik Olsson – perkusjon, forsterkede objekter

Erik Carlsson – perkusjon

Magnus Granberg – preparert piano, klarinett

Cyril Bondi & d’incise: nyskrevet verk (WP, 2022)

Insub Meta Orchestra