Seminar og boklansering: Følsomhetens kraft

8. november 2022


10:00

Om folkehelse og livskvalitet i møtet mellom kunst, livssyn, psykiatri og natur. En del av "Kunst- og helsefestivalen" 7.-8. november.
10-15.30 i Kulturkirken Jakobs krypt.
Seminar og boklansering: FØLSOMHETENS KRAFT
Alle innlederne i seminaret har skrevet kapitler i boken «Følsomhetens kraft», utgitt på Hertervig forlag høsten 2022 – www.psykopp.no – Redaktører: G. Tellnes og M.B. Norheim.
Boken er å få kjøpt på Norli og Ark.

PROGRAM FOR DAGEN:

PROGRAM FOR DAGEN:
Ordstyrer Gunnar Tellnes
Kl. 10:00
– Velkomstsang v/ Evita A. Tellnes m/ Elias Narendran på gitar
– Skapt av følelser. Werner Christie
– There is a Crack: Erkjent sårbarhet har skaperkraft. Per Arne Dahl
– VITA-modellen til lindring av angst og depresjon. Gry Stålsett
– Kunstens nødvendighet i en fragmentert verden. Else Marie Bukdahl

Kl. 11:15 – PAUSE og OMVISNING i kunstutstillingen «Forsker i følsomhet»: Tegninger av Erik Bomann-Larsen v/ Marit Benthe Norheim

Kl. 11:30
– Kunst- og uttrykksterapi for lindring av følelser. Melinda Ashley Meyer DeMott
– Sårbarhet i møte med livsfortellinger gjennom kunstformen playbackteater. Anna-Lena Østern
– Kunstopplevelse, empati og intuisjon. Per Johan Isdahl
– Hverdagsgledens fem som helsefremmende universalkur. Ragnhild Bang Nes

Kl 12:15 – BOKLANSERING «Følsomhetens kraft». Hertervig forlag v/ Hans-Jørgen Wallin Weihe

Kl.12:30 LUNSJ med DIALOG om evt. videre samarbeid om «Følsomhetens kraft i dagens samfunn»

Kl. 13:00
-Følsomhetens kraft i et kulturperspektiv Elin Pausewang
– Livskvalitet for sårbare unge i møte med samfunnets hjelpetiltak. Kari Berg
– Empati og etikk sett i lys av følsomhet og sårbarhet. Hans-Jørgen Wallin Weihe
– Sangopplevelser som glede, inspirasjon og fellesskap. Evita A. Tellnes
– Mindfullness som livsstil og livskvalitet. Michael de Vibe

Kl. 14:15 – PAUSE og DIALOG: «Hvordan nå ut med bokens budskap»

Kl. 14:30
– Veiledet meditasjon. Stefania Ólafsdóttir
– Meditasjon gir glede, ro og balanse. Erik E. Solberg
– Religion og tro, et tveegget sverd. Johan Lund
– Naturterapi og skogbading. Nina Alida Nordbø
– Ærlighet ble åndelighetens kompass – med sanginnslag. Øystein Aronsen

Kl. 15:20
– Oppsummering og veien videre. Gunnar Tellnes

________________________________________________________________________________________
VELKOMMEN til alle som ønsker å delta på seminaret som foregår inne i Erik Bomann-Larsens utstilling i Jakobs brønn.
Inngang via sidedør mot Jakobs hage.
Påmelding sendes til kari.falk(at)kkv.no
Deltakeravgift kr 200,- betales i døra.
Prosjektet er støttet av Fritt Ord og Skien Kommune