Raül Refree & Niño de Elche

Oslo World presenterer

4. november 2022


19:00

NO:

Sjangerkryssende duo som utforsker eksistensens lys og mørke. 

Etter det vellykkede samarbeidet på 2018-utgivelsen Antología del Cante Flamenco Heterodoxo, har Raül Refree og Niño de Elche opprettholdt et intenst kunstnerisk samarbeid. Når de opptrer sammen, skjer det enestående ting – grenseløst, oppriktig og intenst. Musikken deres kretser rundt dype utforskninger av mystiske tekster og lyset og mørket som finnes i menneskets tro.

Sangeren Niño de Elche foretrekker å kalle seg en forhenværende flamencoartist. Han har klart å transcendere flamencoen gjennom å bringe inn fri improvisasjon, krautrock, elektronika og samtidsmusikk i ulike prosjekter. I tillegg har han jobbet med poesi, performancekunst, dans og teater. I 2019 lagde regissøren Sergi Cameron filmen “Niños Somos todos”, som dokumenterte sangerens reise til Bolivia, hvor han lette etter røttene til musikken sin. Det er ikke lett å kategorisere Niño de Elche, en anarkist som titulerer seg selv som skeiv kunstner, en person som visker ut grenser, men som også nekter å se på seg selv som revolusjonær. “Jeg blir mindre og mindre interessert i sluttproduktet”, har han sagt i intervjuer. I stedet er musikken hans i konstant utvikling – et arbeid som slår gnister. 

Raül Refree er den mest anerkjente spanske musikkprodusenten i vår tid. Gjennom arbeidet med Rosalía har han blitt produsenten flest mennesker assosierer med “new flamenco”-bevegelsen. I fjor var han på Oslo World og fremførte nytolkninger av fadoene til legendariske Amália Rodrigues sammen med sangeren Lina. Han har også jobbet sammen med eksperimentelle musikere, som for eksempel Lee Ranaldo fra Sonic Youth. I tillegg den raskt voksende produsent-cv’en er Refree en vellykket komponist og låtskriver på egen hånd som har gitt ut ni album under eget navn og som har lagd musikken til flere filmer. Arbeidet hans kjennetegnes av en stor sonisk palett som strekker seg fra elektroniske eventyr til intime akustiske øyeblikk. For Raül Refree er musikk en måte å uttrykke menneskets frihet på. I Niño de Elche har han funnet en perfekt partner. 

 

ENGLISH

Genre bending Spanish duo exploring the ecstasy and agony of existence. 

After their successful collaboration on the 2018 release Antología del Cante Flamenco Heterodoxo, Raül Refree and Niño de Elche have maintained an intense artistic relationship. When they perform together, unrepeatable moments occur – devoid of stylistic limits, always sincere and intense. Musically borderless, these encounters center around deep investigations of mystical writings and the light and darkness of our beliefs.

The singer Niño de Elche has dubbed himself as an “ex-flamenco artist”. He has managed to combine genres such as flamenco, free improvisation, krautrock or electronic, electroacoustic or contemporary music in his different projects, together with poetry, performance, dance and theatre. In 2019, he was the subject of director Sergi Camerons film “Niños Somos todos”, which documented a journey to Bolivia, where the artist searched for the roots of his music. Niño de Elche defies easy descriptions, an anarchist who dubs himself a queer artist, concerned with erasing genre borders, but who still refuses to call himself revolutionary. “I am less and less interested in the finished product”, he has explained in interviews. Rather, his music is a work in progress – creating ever new sparks of inspiration.  

Raül Refree is the most acclaimed Spanish producer working today. Through his work with Rosalía, he has become the producer most associated with the so-called “new flamenco” movement. Last year, he performed at Oslo World, reimagining the fados of Amália Rodrigues together with the singer Lina. He has also collaborated with experimental musicians like Lee Ranaldo of Sonic Youth. He is also a noted songwriter and musician who has released 9 albums under his most personal project, Refree, he has scored several films, and his body of work as a producer is rapidly growing. His work is characterized by a huge sonic range, stretching from electronic adventures to intimate acoustic moments. Raül Refree views music as an exercise in freedom. In Niño de Elche, he has found a perfect partner.