Jakobmesse

Messe for mennesker i bevegelse

6. november 2022


20:00

Jakobmessene er hjerteslagene i Kulturkirken Jakob

De er kontinuerlige gudstjenesteverksteder som finner sted hver søndag kveld fra september til mai. De leter seg fram til hvordan kirkerommet, messestrukturen og de gamle liturgiske leddene kan være i fryktløs berøring med samtiden. Med sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet er de et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester. Messene startet i Kulturkirken Jakob for 20 år siden, og er et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted og studentprestene i Oslo.

Siden startåret 2000 har seks gjennomkomponerte messer for band, sangere, tekstleser, liturger og menighet blitt til: «Messe for mennesker i bevegelse» (2000), «Messe i hjemløshetens tid» (2002), «Messe rundt et dekket bord» (2006), «Rammet av kjærlighet» (2011), «Messe under regnbuen» (2016) og «Messe i malstrømmen» (2020). Det alterneres mellom de ulike messene. Tekster til samtlige messer er skrevet av Erik Hillestad, musikken til de fire første av Karoline Krüger og til de to siste av Øyvind Kristiansen. I tillegg til liturger og tekstlesere medvirker et ensemble av profesjonelle musikere under ledelse av sanger Marian Lisland og pianist Øyvind Kristiansen.