Svovelpreken // Christian Anton Smedshaug

Hvordan få mat nok til alle?

3. mai 2022


19:00

Svovelpreken / Christian Anton Smedshaug: Hvordan få mat nok til alle? 
På tid å lykkes med matsikkerhet
Musikalske innslag ved Ellen Sofie Hovland
«I løpet av et tiår skal intet barn gå sultent til sengs, ingen familie skal bekymre seg for brødet til neste dag og intet menneskes fremtid og evner skal svekkes av feilernæring.»
 
Dette sa USAs utenriksminister Henry Kissinger fra talerstolen i Roma i november 1974 – på mattoppmøtet i FAO for snart 50 år siden. Men i 2022, når matprisene stiger over hele verden, blir vi fortsatt overrasket. Vi ser ut til å bli tatt på sengen hver eneste gang det oppstår en matkrise.
Og nå slår verdensordningen vi har hatt siden Berlinmurens fall sprekker – og klimaendringene tar fart for alvor.
Hva gjør vi nå?
Christian Anton Smedshaug er daglig leder i Agri Analyse og vikarierende  statssekretær i Klima- og miljødepartmentet (til 15. april). Han utga boken «Kan jordbruket fø verden?» (2. utgave 2012)