Kjærlighet som medisin

Er det mulig å tenke nytt og annerledes?

16. juni 2022


18:00

I dagens psykiatri er mye av behandlingen av mennesker med psykiske uttfordringer basert på diagnoser og medisinering.
Er det mulig å tenke nytt og annerledes? Hva er det mennesker i krise har behov for? Det settes etter vår mening alt for fort merkelapper på menneskelige reaksjoner og uttrykksmåter, som kan være helt adekvate når man ser på konteksten de har oppstått i.
Mange av de såkalte diagnosene er i utgangspunktet naturlige reaksjoner som oppstår gjennom kriser, etter tøffe livsbelastninger og/eller vanskelige oppvekstvilkår.
Kan disse uttrykksmåtene forstås og helbredes på en ny og annerledes måte? Det tror vi! Derfor har vi ønske om å dedikere denne kvelden til historier fra virkeligheten som forteller om en vei ut uten diagnoser og medisiner. Personlige beretninger vil bli delt, fagfolk vil dele sine perspektiver og erfaringer, og kulturelle innslag vil bidra til at vi kan synke dypere inn i disse temaene.
Med oss i år har vi : Anna Luise Kirkengen, Sebastian Christensen, Benedicte Torget, Øystein Sevaag, Marianne Mjaaland, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Susanne Fuhr og flere overraskelser ��
”Vi ber ikke om utskrifter, forklaringer, diagnoser, prosedyrer.
Vi ber ikke en gang om overbevisninger.
Vi ber om å bli sett av en annen.
Vi ber om et ansikt”.
– Stein M