Magnus Grønneberg // Tårnhøye bølger

Salmer av Egil Hovland og litt mer

6. mai 2022


19:00

Magnus Grønneberg

«Tårnhøye bølger»

Salmer av Egil Hovland og litt mer

 

I 2018 utga Magnus Grønneberg plata «Tårnhøye Bølger» med salmemelodier av Egil Hovland.

Grønneberg og Hovland er begge fra Fredrikstad, og plata ble utgitt i et samarbeid mellom Kirkkelig Kulturverksted og Borg bispedømme for å kaste nytt lys over noen av Egil Hovlands melodier.

Arrangementene er ved Knut Reiersrud i samarbeid med Grønneberg og musikerne.

I denne konserten framfører Magnus også noen av sine egne låter.

 

Magnus Grønneberg – vokal og gitar

Knut Reiersrud – gitar

Kjetil Bjerkestrand – piano/keys

Bjørn Holm – bass

Rune Arnesen – trommer