Filmseminaret Den andres ansikt // Film: Kapernaum

Tema: Skyld og Uskyld

15. november 2021


18:00

KULT, Senter for kunst, kultur og kirke og Norske kirkeakademier  arrangerer i samarbeid med Film fra Sør filmseminar med temaet Skyld og Uskyld
Og vi stiller store spørsmål: Hva er verdien av et menneskeliv? Og kan man måtte stå til rette for å ha satt et annet liv til verden? Dette og mange andre spørsmål uten svar reiser den intenst sterke, vakre og voldsomme filmen Kapernaum av libanesiske Nadine Labaki.
I filmen møter vi gutten Zein som vokser opp i en fattig familie i Beirut, og som saksøker sine foreldre for at han ble født. 
Den reiser en rekke etiske spørsmål; hvem har skyld i guttens håpløse livssituasjon? Og hvem er uten skyld? En rekke underliggende temaer kommer også opp – som hva et liv er verd, hvem måler verdien… er det dine papirer? Og hva da når man er papirløs? Og – ikke minst – et BARN?
Etter filmvisningen blir det panelsamtale ledet av FN-samband-deltaker Rune Arctander,  med bl.a. teolog Merete Thomassen og  filmformidler og prosjektleder for filmfondet Sørfond Per Eirik Gilsvik.
Norske kirkeakademier (NKA) og Senter for kunst, kultur og kirke i Oslo (KULT) arrangerer årlig, i samarbeid med Film fra Sør, filmseminaret Den andres ansikt. Den andres ansikt ønsker å presentere filmer som framstiller samfunnsspørsmål knyttet til religion og livssyn på en troverdig og nyansert måte. Gjennom filmseminaret rettes det søkelys mot hvorvidt filmer både kan øke innsikt i, og forståelsen for, religioner og livssyn, men også hvordan film kan forsterke stereotypier og fordommer.