Det Norske Jentekor / Georg Buljo: OKTAN

Presentert av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

21. oktober 2021


19:30

Medvirkende:
DET NORSKE JENTEKOR
ANNE KARIN SUNDAL-ASK (dirigent)
GEORG BULJO (gitar, joik, perkusjon, elektronikk)
PER WILLY AASERUD (trompet, keyboard)
CHRISTIAN SVENSSON (perkusjon)

 

Et vakkert og meditativt verk
OKTAN belyser det å være menneske i et fellesskap. I den samiske tradisjonelle levemåten bruker man ordet siida om hvordan man organiserer storfamilien bestående av familier som samarbeider om næring. Et annet sosialt aspekt ligger i begrepet verdde. En verdde er en god hjelper, en ekstra god venn som bidrar med arbeid og støtte ved behov, uten å være en del av familien. Funksjonen er gjensidig og går begge veier. Disse sosiale aspektene bringes inn i det musikalske som sosiale referanser til samhold og menneskelig gjensidig avhengighet.

Georg Buljo har skrevet musikk og tekst for Det Norske Jentekor basert på samiske tradisjoner med musikalske virkemidler fra joiketradisjonen. Koret skal ikke joike, men musikken har elementer fra joiken. Verket veksler mellom kor a cappella, partier hvor koret er i fokus med musikerne i bakgrunnen og partier der Buljo og musikerne vil være i fokus og koret akkompagnerer. Det tekstlige materialet i OKTAN bygger på prinsippene fra dájahus, ordene i den tradisjonelle joiken. Det brukes få ord, korte eller halve setninger, slik joikens tradisjon er.

Georg Buljos verk OKTAN skulle urfremføres under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i mars. I mellomtiden er verket oppført med redusert besetning i Harstad, men dette blir første gang verket fremføres med fullt kor og band!

Det Norske Jentekor er et kor med stolte tradisjoner og et høyt kunstnerisk nivå. De talentfulle sangerne er håndplukket fra hele østlandsområdet og er kommet inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Koret har vært og er en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke store sangere, musikere og artister.

Georg Buljo er sanger, gitarist, komponist, multiinstrumentalist og produsent. Han har gjort bestillingsverk og konserter med sitt eget band, men også utforsket vokale samarbeid med Mari Boine Trio i tillegg til gitar og perkusjon. Buljo er opptatt av grunnleggende mellommenneskelige måter å kommunisere på, som sang, melodier og rytmer. Samisk kulturarv er grunnleggende i hans musikkformidling, og joiken ligger i bunnen av hans vokalutøvelse.

Mer informasjon:

https://www.kirkemusikkfestivalen.no/arrangement/2021/buljo/oktan