Globaliseringskonferansen

19 – 21. november 2021


Stedet for deg som vil forstå og forandre verden!
Tre dager med politikk, musikk, samfunnskritikk, kunst, teater, film, fest og fellesskap!
Hovedtema i 2021 er SOLIDARITET:
Hvordan skaper vi solidaritet heller enn splittelse i krisetider? Og hvem er ansvarlig for å løfte det globale perspektivet?
Globaliseringskonferansen er en møteplass for alle som er interesserte og engasjerte i samfunn, politikk, kultur og internasjonale spørsmål. For deg som vil ha en verden der mennesker og miljø veier tyngre enn økonomiske hensyn.
Globaliseringskonferansen arrangeres på en grunnleggende demokratisk, selvorganisert og grasrotbasert metode. Har du ideer, innspill, ris, ros eller ønsker å delta i organiseringen?
Ta kontakt på facebook eller på globalisering@globalisering.no!
Konferansen består av en rekke forskjellige arrangementer, som foredrag, seminarer, debatter, konserter, skuespill, utstillinger og verksteder. Det er aktiviteter for alle aldersgrupper og kunnskapsnivå, eget barneprogram og ungdomsprogram.
Se www.globalisering.no
Arrangementet finansieres med støtte fra Oslo kommune, Erasmus+: Aktiv Ungdom, Kulturrådet, Bydel Grünerløkka, Fagforbundet, For velferdsstaten og våre 71 flotte medlemsorganisasjoner.
Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum, en allianse av 71 norske organisasjoner som er forent i kampen for en verden der mennesker, samfunn og miljø går foran økonomisk vinning.
Vi baserer oss på World Social Forum charter of principles.
En annen verden er nødvendig, en annen verden er mulig!

………………………………………………….

Det skal oppleves trygt å delta på arrangementer i Kulturkirken Jakob.
Vi justerer oss til enhver til inn mot statens og kommunens smittevernråd.
VELKOMMEN!