Tomms Verden// Hvor er den katolske kirke på vei?

STRØMMEARRANGEMENT

13. april 2021


19:00

Pave Frans, nummer 266 i paverekken, er den første som tør å snakke på en måte som setter spørsmålstegn ved en del av den katolske kirkens holdninger – uten å gå i strupen på dem.
Hans nye ord; måte å omgå en rett/ galt-retorikk i blant annet spørsmålet om homofili, har imponert, provosert og
forbauset en hel verden. Paven har tatt fremoverlente talegrep i en utpreget konservativ, verdensomspennende religion – som neppe har noe ønske om endring. Hvordan lever katolikker «flest» med dette? Kan pavens ord faktisk lede vei til en faktisk reformasjon av de katolske dogmer? Eller blir
det bare snakk og symbolpolitikk; en måte å omgå systemet på; en strategi for dobbeltmoral – som de
konservative troende kaller det? Er det kanskje nok at han røsker i den sosiale konservatismen? Og hva
holder egentlig denne paven gående i en bevegelse som står bom stille – der han selv er i stadig
bevegelse?
Tomm har invitert følgende panel til å samtale rundt disse spørsmålene: BErnt Eidsvig (katolsk biskop), Ingrid Rosendorf Joys (generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) og Trond Bakkevig (teolog og tidl. generalsekretær i Mellomkirkelig råd).
Kulturkirken JAKOB ønsker å skape et forum for dype, konstruktive samtaler mellom parter som møtes i en atmosfære av åpenhet – og anledning til fordypelse av argumenter og resonnementer. Den offentlige debatt preges av polarisering, og av en dramaturgi som ikke legger til rette for å justere egne standpunkt. I serien «Tomms Verden» i Kulturkirken JAKOB leder tidligere NRK-journalist Tomm Kristiansen samtaler mellom mennesker med ulikt ståsted. Ikke primært for å vise motsetninger, men for å komme noen skritt videre i refleksjon.
Samtalen legges ut som strømmearrangement bl.a. på vår facebookside, levert av Broadcastoslo.no 
Link her: https://www.facebook.com/kulturkirken/videos/453452912399775