UTSATT, NYTT TIDSPUNKT KOMMER: Svovelpreken: Heidi Taksdal Skjeseth

Snikamerikaniseringen av norsk politikk

17. juni 2021


19:00

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte: Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil

Sterkt personfokus, store bokstaver, bitter krigføring mellom partier og et løst forhold til fakta preger amerikansk politikk. Vi himler med øynene. Men ser vi samme grep her hjemme? 

Heidi Taksdal Skjeseth er journalist og forfatter. Hun ga i 2020 ut boken «Løgn — hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss»