Svovelpreken: Geir Lippestad

Å være på utsiden

1. juni 2021


19:00

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte. Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil.

Når vi sier «alle skal med», hvem er inkludert i vårt «alle»? Og viktigere: Hvem havner utenfor? Hvordan er det å være ung og uføretrygdet, som stadig flere er i Norge — å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av feil navn — å ha nedsatt funksjonsevne — å være kvoteflyktning, men ikke inneha de rette egenskapene eller ferdighetene for å slippe inn hos oss? Kunne det vært deg?

Geir Lippestad er advokat og en av grunnleggerne av det nye politiske partiet «Sentrum».