Svovelpreken: Dag Hareide

Det nye føydalsamfunnet: Teknologi og makt

4. mai 2021


19:00

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte. Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil.

Smarttelefoner, big data og kunstig intelligens: Teknologiske gjennombrudd, utrolige gaver til menneskeheten —  men også redskaper for manipulasjon, økende ulikhet og overvåkning, som styres av verdens rikeste menn.

Dag Hareide er forfatter, nødhjelpsarbeider, naturvernforkjemper og organisasjonsleder.