Hymns of Compassion: Øyvind Kristiansen // Jonas Kilmork Vemøy

2. juni 2021


19:30

I et lydlandskap som gir lytteren en katedralopplevelse tar Øyvind Kristiansen (piano, orgel og programmering) og Jonas Kilmork Vemøy (trompet, elektronikk og programmering) for seg musikk knyttet til pasjonstiden, med særlig vekt på langfredagens drama.

Vemøys varme og luftige trompettone gir et sterkt, ordløst innhold til alle melodier og improvisasjoner. Kristiansens uttrykksfulle anslag og dynamiske klaverimprovisasjoner kombinerer alvor og lekenhet. Musikken kjærtegner sjelen og gir lytteren trøst og medfølelse, men også utfordringer. Stemningen veksler mellom drama og ro, med kraftfulle dynamiske løft og stor dybde i lydbildet.

Duoen har tatt med seg en strykekvartett inn i pasjonsmusikkens intense stemninger av lidelse, ensomhet og mørke, og konserten inneholder også musikk fra deres neste albumprosjekt som har arbeidstittel «Hymns of Longing».

Arrangementstidspunkt/konsertstart : 19:30
Dørene åpner 19:00