Messe i Malstrømmen

Urfemføring, Messe #6

20. september 2020


20:00

I jubileumsåret vårt er vi ekstra stolte over å invitere til den nye, høyaktuelle Jakobmesse nr 6!  

Er det egentlig den treenige Gud vi tilber?
Hvem er det som får vår tro og hengivelse i høyteknologiens tidsalder?
Til hvem ofrer vi tid, penger, identitet og livskraft?

I Erik Hillestads og Øyvind Kristiansens nye Jakobmesse, «Messe i malstrømmen» tematiseres disse spørsmålene i en messestruktur med nattverd, der et nytt Fadervår og ny velsignelse inngår og der liturger medvirker både fra skjerm og i kjøtt og blod.

Jakobmessene er hjerteslagene i Kulturkirken Jakob. De er et kontinuerlig gudstjenesteverksted som finner sted hver søndag kveld fra september til mai. De leter seg fram til hvordan kirkerommet, messestrukturen og de gamle liturgiske leddene kan være i fryktløs berøring med samtiden. Med sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet er de et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester. Messene startet i Kulturkirken Jakob for 20 år siden, og er et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted og studentprestene i Oslo.

Siden startåret 2000 har seks gjennomkomponerte messer for band, sangere, tekstleser, liturger og menighet blitt til: «Messe for mennesker i bevegelse» (2000), «Messe i hjemløshetens tid» (2002), «Messe rundt et dekket bord» (2006), «Rammet av kjærlighet» (2011), «Messe under regnbuen» (2016) og «Messe i malstrømmen» (2020). Det alterneres mellom de ulike messene. Tekster til samtlige messer er skrevet av Erik Hillestad, musikken til de fire første av Karoline Krüger og til de to siste av Øyvind Kristiansen. I tillegg til liturger og tekstlesere medvirker et ensemble av profesjonelle musikere under ledelse av sanger Marian Lisland og pianist Øyvind Kristiansen.

Velkommen til en annerledes messeopplevelse!