Vokal-workshop på Zoom , Mahsa Vahdat

Enlighten the night

16. september 2020


19:00

Eng:
Light and fire are worshipped in many cultures throughout the world. In ancient Persia, many feasts and rituals celebrated the power of the light, and solar cycles, and many of these holidays are still observed in contemporary times. For example, Yalda celebrates the rebirth of the sun after the Winter Solstice. Light and fire are praised as essential elements for sustaining life and hope, and the sunlight symbolizes truth. In classical and contemporary Persian poetry, the metaphor of light represents natural and spiritual power that bestows humans with the clarity and strength to oppose dark social and political injustices.
From the treasury of Persian poetry, Mahsa will select verses and a song relating to the theme of Enlightening the Night, and will encourage workshop participants to interpret this theme through their own individual expressive singing.

This summer Mahsa celebrates the release of her new Enlighten the Night CD released by KKV, available here: https://open.spotify.com/album/6osKj7crOrX6IIVwpnBLOM?si=W2yifsbBTLmW0D-WdEFSrQ
This new album and workshop are offered at a time when new light is being shed to reveal the darker sides of US history and also of the history of many other countries in the world, and hopeful changes are slowly emerging in the collective consciousness.
You find more information about Mahsa Vahdat here: mahsavahdat.net

If you want to participate on September 16th, Norwegian participants can vipps NOK 350 to the following number before September 10th: #577561 TÅRNWORKSHOP.
Participants from other countries may contact erik@kkv.no for payment, and everybody should send a confirmation to this mail.
Then we will send you a document with a song that we will have as a focuspoint on the workshop, and one day before the event we send you the invitation to the zoom link we will use.

No:
Lys og ild blir tilbedt i mange kulturer i verden. I det gamle Persia ble mange ritualer skapt til lysets og solens pris, og mange av disse festene feires den dag i dag. For eksempel Yalda som finner sted på årets lengste natt feirer solens gjenfødelse etter vintersolverv. Lys og ill blir lovprist som essensielle elementer for å opprettholde liv og håp, og solskinn symboliserer sannheten. I klassisk og kontemporær persisk poesi er lyset en metafor for den spirituelle kraften som gir mennesket klarhet og styrke til å slåss mot det mørket som finnes i sosial og politisk urettferdighet.
Fra persisk poesis skattekammer vil Mahsa velge vers og en sang som knytter seg til temaet «Enlighten the night», og hun vil oppmuntre deltakerne til å tolke dette temaet gjennom deres egen individuelle sanguttrykk.
Denne sommeren feirer Mahsa utgivelsen av sitt nye album Enlighten the Night, utgitt av KKV, og tilgjengelig her: https://open.spotify.com/album/6osKj7crOrX6IIVwpnBLOM?si=W2yifsbBTLmW0D-WdEFSrQ Dette nye albumet og denne workshop’en tilbys I en tid når nytt lys trengs for å avsløre de mørkere sider som finnes i amerikansk historie, men også i mange andre land i verden. Håpet er at forandringer langsomt vokser fram I den kollektive bevisstheten.
Du finner mer informasjon om Mahsa Vahdat her: mahsavahdat.net