Om folkekirken ikke fantes…

Et seminar om kunst og teologi

20. september 2020


14:00

Hvordan skal vi forstå folkekirken i 2020?

Vi verken kan eller bør ta en bred oppslutning om Den norske kirke for gitt. Folkekirken handler ikke lenger om Kirken og Folket, men om kirke og folk. Om hvordan kirken er et sted for alvor, for langsomhet og for et møte mellom mennesker og Gud.

Hvordan uttrykker teologien folkekirkens vesen? Hvordan åpner kunsten rom for troen? Hva kan kunsten uttrykke om «det hellige»?
Og hva med gravferd som folkekirkelig arena?
Alt dette – og mer til – skal vi snakke om på dette seminaret – som er åpent for alle!

PROGRAM:

*14.00 PRELUDIUM – Liv Kristin Holmberg

14.20 INTROITUS – Erik Hillestad: Hvis Folkekirken ikke fantes

15.00 KYRIE – Salme

15.05 GLORIA – Jørn Fevang: Musikk, gravferd, folk og kirke.

15.45 CREDO – Merete Thomassen: Teologi for kunst og folkekirke

16.25 SANCTUS – Salme

16.30 AGNUS DEI –Itonje Søimer Guttormsen: Lilithisme

16.50 MÅLTID – Kaffe/ te/ kjeks – Åpent for samtale

16.15 SENDELSE – Kristin Gunleiksrud Raaum

17.30 VELSIGNELSEN – Salme

20.00 – MESSE I MALSTRØMMEN – urfremføring av en ny Jakobmesse av Erik Hillestad og Øyvind Kristiansen. Messen tematiserer teknologiens grep om livene våre.

 

……………………………………………………………………………………

Påmelding: Pr mail til kari.falk@kkv.no

Deltakeravgift på kr 200,- betales til konto 1506.05.91528 (Kirkelig Kulturverksted)  og merkes: SEMINAR 20.09

Kulturkirken Jakob forholder seg til de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for offentlige kulturarenaer. Alle arrangementer gjennomføres med stor bevissthet omkring smittevernhensyn.

BIDRAGSYTERNE:

Liv Kristin Holmberg – Klassisk pianist og organist. Arbeider med ritualistisk teater og performancekunst i kunst- og kirkerom med fokus på forholdet mellom kunst og tro.

Erik Hillestad – Tekstforfatter og produsent. Daglig  leder av Kirkelig Kulturverksted.

Merete Thomassen – Feminist, teolog, forsker og prest.

Jørn Fevang – Kantor i Bragernes kirke.

Itonje Søimer Guttormsen – Kunstner; arbeider med film og rituell performance. Har siden2015 hatt fokus på den utstøtte Lillith, hvilket har har resultert i en rekke utstillinger og et rituelt farget kunstunivers; Lilithismen.

Kristin Gunleiksrud Raaum – Generalsekretær i Norske kirkeakademier, Kirkerådsleder for Den norske kirke.

ARRANGØRER:

Norske Kirkeakademier
KULT – Senter for Kunst, Kultur og kirke
Kulturkirken Jakob