The Followers of Ø: «To arms! To arms!» – an affirmative Oratory

Arr: Oslo Internasjonale Teaterfestival / Konsertserien Periferien

9. mars 2020


21:00

Soloists from The Norwegian Opra: Trond Reinholdtsen, Snorre Hvamen, Kai Johnsen, Tobias Schülke, Øystein Hvamen Rasmussen, Harald Kolaas, Fredrik Floen
Militant feminist’s basso continou punk band: Jennifer Torrence, timpani and cymbals; Ane Marthe Sørlien Holen, drum set; Anders Førisdal, rock’n roll bass guitar
Affirmative Choir: Sosialistisk kor i Oslo
Voices of counterrevolutionary Doubt and Depression:
Nordic Voices: Tone E. Braaten, Ingrid Hanken, Ebba Rydh, Per Kristian Amundrød, Frank Havrøy, Rolf Magne Asser
The Olsäter Multiculti Philharmonic Orchestra: Astrid Solberg, Duoni Liu, John Andrew Wilhite-Hannisdal
Church Organ: Lazy Linda
Kitsch-saxophone special guest appearance: Josh Spear
Sound: Christian Obermayer
Lights: Felipe Osorio-Guzmán
Effects: Olav Hanto

Den store åpningen av Den Norske Opera og Ballett i Oslo fant sted i 2007, men få kjenner til dens ukjente yngre bror, The Norwegian Opra, grunnlagt i 2009 av Trond Reinholdtsen.

Siden da har The Norwegian Opra skapt 17 filmede episoder under tittelen Ø som kan ses på Vega Scene under festivalen. Helt siden Ø erobret internettet har en gruppe tilskuer-entusiaster, en gjeng idealiserte publikummere, en sann prekariatisk-proletarisk kult av utvalgte som opererer under navnet «The Followers of Ø» strømmet til fra alle verdenshjørner. Tidligere tilskuere av Ø har forsøkt å fortolke verden, vår oppgave er å forandre den. For første – og eneste gang – for Oslo Internasjonale Teaterfestival vil de fremføre The Followers of Ø: «To arms! To arms!» – an affirmative Oratory i Kulturkirken Jakob. Verket er bestilt av Konsertserien Periferien.

Trond Reinholdtsen er utdannet klassisk komponist og sanger. I arbeidet hans blandes referanser til forelesningsformatet, dokumentar, performance og banaliteter med hans interesse for det fortellende, for matematiske strukturer og kommunistisk propaganda.

Eng. The grand opening of the Norwegian Opera and Ballet in Oslo took place in 2007, but one might not be aware of its unknown younger sibling, The Norwegian Opra, founded in 2009 by Trond Reinholdtsen.

Since its founding, 17 filmed episodes have been created under the title Ø. These will be possible to experience at Vega Scene during the festival. Ever since Ø conquered the internet, a group of viewing enthusiasts, a gang of idealized audience members, a true cult of precariat-proletariat of chosen ones that go under the name of “The Followers of Ø” has gathered together from all over the world. Former audience members of Ø have tried to interpret the world. Now, the task is to change it. At Oslo Internasjonale Teaterfestival, they will have the first – and only – performance of The Followers of Ø: «To arms! To arms!» – an affirmative Oratory at Kulturkirken Jakob, commissioned by Konsertserien Periferien.

Trond Reinholdtsen is educated as a classical composer and singer. In his work, he is mixing references to lecture, documentary, performance and banality with his interest in narrative form, mathematical structure and communist propaganda.

Duration: 2,5 hours (approx.)

In collaboration with Konsertserien Periferien.