I am us // I am tired. Lukkes!

Kunstutstilling: Barakat (Palestina) og Natvig (Norge)

5 – 15. mars 2020


Som en følge av smittefaren ved covid-19 ser vi oss nødt til å lukke utstillingen.
Beklager dette! Ta vare på hverandre!
 
Hva gjør krig og konflikter med menneskers identitet og opplevelse av eget liv over tid?  Hvilke bilder blir bærende for et folks opplevelse av sin nåtid, sett i perspektiv av fortid? Hvordan beholde håpet om en fremtid…. Og  hvilke fortellinger og historier blir synlig i kunsten med et slikt bakteppe?

To kunstnere. En billedkunstner fra Palestina, og en fotokunstner fra Norge. Begge opptatt av Palestinas nåtid og framtid, sett i perspektiv av den lange historien med krig og konflikter i området.

Den ene med et ståsted og liv i Ramallah i Palestina. Den andre med et ståsted i Norge, et fritt land med ytringsfrihet og et fungerende demokrati. Hvordan ser og viser disse to Palestinernes liv og situasjon? Dette ønsker vi å sette søkelys på i en felles utstilling i Kulturkirken Jakob.

Tayseer Barakat ble født i Jabaliya flyktningleir i Gaza i 1959, og etter å ha studert kunst i Alexandria, Egypt, flyttet han til den okkuperte Vestbredden i 1981. Han er fortsatt basert i Ramallah. Han har vist sitt arbeid i flere separatutstillinger, samt en rekke gruppeutstillinger rundt om i verden, inkludert Japan, Brasil, Storbritannia, Sverige, Frankrike og USA. Som mange palestinerne fra Gaza har Barakat ikke besøkt sitt fødested og familie på mange år. Han sier – Jeg har bodd borte fra familie og venner i nesten hele mitt liv. Det er over femten år siden har fått lov til å besøke Gaza. Jeg anser meg selv som internt fordrevet. Når jeg ser rundt meg, hører jeg de fjerne stemmene og ropene i Gaza høyest.

Eivind Natvig er en visuell kunstner og fotograf. Han har han konsentrert seg mer og mer om personlige fortellinger, noe som har resultert i bøker og utstillinger. Natvig ser fotografi som et middel til å oppdage nye synspunkter og som et verktøy for å formidle erfaringer som er felles for hele menneskeheten. Som for eksempel i hans prosjekt, «Today I am human», hvor man finner en sterk sosial og politisk samvittighet gjennom å undersøke et århundre med ufrivillig migrasjon i Midtøsten. Med prosjektet «Today I am a human» reiste Natvig til Israel for å lokalisere landsbyene som besteforeldre-generasjonen til en gruppe statsløse palestinere i Norge, hadde flyktet fra i 1948. Prosjektet ble begynnelsen på den nye utstillingen Her/var, og inngår også i denne.

Utstillingen er å finne i kirkens krypt, 5.-15. mars, billetter kjøpes i døra.
Det vil bli salg av palestinske håndverksprodukter fra ALQUDS.

Utstillingen er en del av #frikunst2020 – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet. https://www.frikunst.org/

#20århøytovertaket

ÅPNINGSTIDER:

Torsdag 5. mars (åpningsdag): 16-19.00
Fredag 6. mars: 11-17.00 (14.00: Kunstnersamtale)
lørdag 7. mars: 11-17.00
Søndag 8. mars: 13-20.00
Mandag 9. mars: 11-17.00
Tirsdag 10. mars: 11-19.00 (19.00: Svovelpreken)
Onsdag 11. mars: 12-18.00
Torsdag 12. mars: 12-18.00
Fredag 13. mars: 12-18.00
Lørdag 14. mars: 11-17.00
Søndag 15. mars: 13-20.00

 

ENG.
How does long-lasting war and conflict affect people`s identity and sense of life? Which pictures will carry a nation´s experiences of a present, a past end a future? How can one keep up hope in hopeless times? And which stories can we read through art – made in circumstances of war?

Two artists. A painter from Palestine and a photographer from Norway. Both concerned with Palestine´s present and future – seen through the historical prism of war and conflict in the area.
One of the artists lives and works  in Ramallah; in an occupied country, the other in Norway;  a free country stressing the freedom of speech – and with a well working democracy.
What are their views and perspectives on the Palestine situation? From inside – and “outside”?
This is what we want to highlite through  this joint exhibition in Kulturkirken Jakob.

Tayseer Barakat was born in Jabaliya refugee camp in Gaza, 1959. After art studies in Alexandria, Egypt, he moved to the occupied West Bank in 1981. His base is still in Ramallah. There has been a number of separate exhibitions presenting Barakat´s paintings, along with some joint exhibitions all over the world; e.g. Japan, Brazil, UK, Sweden, France and US.
Like many palestines, Barakat has not been able to visit his birth place and his family for several years. He says: – I have lived separated from my family and friends almost all my life. It ´s been over fifteen years sinsce I last was allowed to visit Gaza. I see myself as internally displaced. When I look around, I hear the distant voices and the loud cries of Gaza.

Eivind H. Natvig is a visual artist and a photographer. Recently his work has been focusing on individual stories, resulting in a number of books and art exhibitions. Natvig considers the photograpy to be an interesting tool in  his quest for finding new angles  – and to reveal universal  human experiences. In his project “Today, I am human”, this is most present, and you will find a strong social and political conscience as he examines a decade of forced migration in the Middle East. Natvig travelled to Israel to find the abandoned and destroyed villages; until 1948 the homes of  Norway-based, paperless palestines` grandparents.
This project became the start of a new exhibition: Here/ Was – and is also to be found as a part of this.

The exhibition will be presented in the church`s crypt,
5th-15th of March 2020