Kaleidoskop Kunstutstilling

Jakobs Brønn // Krypten

17 – 24. oktober 2019


KALEIDOSKOP er en kunstutstilling i regi av Velferdsetaten der tidligere og nåværende brukere av Velferdsetatens tjenester er invitert til å delta.

Arbeid og aktivitet er svært viktig, både i rehabilitering, og ikke minst for å oppleve en mening i hverdagen. Det er 18. året utstillingen arrangeres og det vil være malerier, fotografier, skulpturer og annen kunst.

Gjennom Kaleidoskop ønsker Velferdsetaten å synliggjøre mangfoldet av ressurser som finnes blant mennesker som har eller har hatt en utfordring innenfor feltet rus og psykiatri. Kaleidoskop viser at det at det innenfor målgruppen eksisterer en stor og mangfoldig kreativitet; en lidenskap mange bruker til meningsfull og positive livsutfoldelse.

Onsdag 23. oktober kl. 13 blir det kunstnerkaffe med Vanessa Baird og Mette Hellenes. =Kaffe serverer kaffe.

Vi ønsker alle velkommen til utstillingen!

Åpningstider:
Hverdager 09-15
Lørdag/søndag 11-19