Tomms verden – Samtaler under hvitt flagg

Norge: Fredsnasjon og våpeneksportør

20. august 2019


19:00

Denne gangen flytter Tomms Verden opp i kirkerommet - under to gullfargede, oppblåsbare tanks i naturlig størrelse! Kunstinstallasjonen // PRAYERS - en utstilling om makt og avmakt // blir rammen rundt sensommerens samtale under hvitt flagg.  

Og vi skal snakke om det vi har over hodene. For
Norge er dypt involvert i internasjonal handel med våpen. Raufoss, og siden Nammo, er involvert i kriger og har vært det i hundre år. Våpendebatten i Norge havner ofte i en bekymring over arbeidsplasser på Raufoss og Kongsberg. Vi holder oss til et internasjonalt regelverk som forbyr eksport til land i krig, men dagens kriger er annerledes enn fortidens. Vi selger dessuten våpen til USA, som de kan bruke i sine kriger. «Krig» er en juridisk betegnelse. Hva med land som sloss mot terror, med norske våpen? Og hva er våpen? På B-liste står det mer om datamaskiner og kommunikasjonsteknologi enn krutt. Debatten om dette følger dessuten høyre-venstre-aksen.
Vi er med i NATO og har et forsvar. Det betyr at vi godtar å ha våpen. Da må det også, prinsipielt, være greit at vi produserer raketter «med stor ødeleggelseskraft», som det het i en annonse fra Kongsberg. Raufoss produserte kuler med eventyrlig effekt; en spesialitet som ble en verdenseksport.
Hvordan håndterer vi den vanskelige etikken?

Alle moralsk utfordrende virksomheter, som det militære – utvikler et eget språk som tilslører det reelle innholdet. Man «tar ut», har «skarpe oppdrag» og kaller militære operasjoner for «flysoneforbud» og «humanitære operasjoner». Hvordan håndterer vi dette språket; dette ubehaget?

Tomm Kristiansen har denne gang bl.a. invitert følgende gjester til samtale – under hvitt flagg:
Janne Haaland Matlary – professor i statsvitenskap og tidl. stassekretær i UD Dag Hoel – fotograf, filmprodusent og forfatter, Erling Borgen – journalist og dokumentarist, Robert Mood – tidl. offiser og president i Norges Røde Kors.

Musiker/ trommeslager Erland Dahlen gir oss kveldens lydspor.

Om serien:
Kulturkirken JAKOB ønsker å skape et forum for dype, konstruktive samtaler mellom parter som møtes i en atmosfære av åpenhet – og anledning til fordypelse av argumenter og resonnementer. Den offentlige debatt preges av polarisering, og av en dramaturgi som ikke legger til rette for å justere egne standpunkt.
I // Tomms Verden – Samtaler under hvitt flagg // leder NRKs Tomm Kristiansen samtaler mellom mennesker med ulikt ståsted. Ikke primært for å vise motsetninger, men for å komme noen skritt videre i refleksjon.

Billetter, kr 100,-, kjøpes i døren.

VELKOMMEN TIL TOMMS VERDEN – SAMTALER UNDER HVITT FLAGG!

Kunstner, installasjon: Mohamed El-Masry (EG)
Visningsdager: 17.-25. august 2019
Se mer om utstillingen her:
https://www.facebook.com/events/2614447178567586/