Svovelpreken – Embla Regine Mathisen: Bomber og bistand

21. august 2019


19:00

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte.  Embla Regine Mathisen (25) er leder i ungdomsorganisasjonen Changemaker og skal preke om Norge som våpeneksportør. Vi er det søkkrike landet som gjør oss enda rikere ved å selge våpen til noen av verdens fattigste land.