Something just like this

- en kort, men omsluttende teateropplevelse. En de Wangen-, Jakob- og klasse 9A-produksjon

17. november 2018


15:00

Vi har ikke sluttet å lete etter det som er større enn oss selv. Vi har bare utvidet søket.

Har det gjort saken lettere eller bare langt mer uoverkommelig? Som representanter for mennesker i en brytningstid mellom barndom og voksenliv danner ungdommene et mangefasettert vertskap for en omsluttende opplevelse av bygningen. En lydvandring gjennom kirkens rom, trapper, skip og ganger vil åpne for en sensorisk og ny opplevelse av et ladet sted med ulik betydning for hver og én. Friheten til å selv definere sin åndelighet, til selv å skape sin versjon av tro; kan den finne sin plass i kirken?  Vandringen vil foreslå grobunn for en ny opplevelse av et rom, et sted, et landskap vi kjenner, og kanskje også røre ved vår egen plass/fremmedgjøring i kirkerommet. Prosjektet “Something just like this” ønsker å invitere publikum til å oppleve en særegen dynamikk mellom sted, fiksjon og publikum, mellom teater og tilskuer.

Forestillingen innebærer blant annet hodetelefoner, trapper, mørke, lys, ungdommer og støv… KL. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Regi: Claire de Wangen, Produksjon/foto/lyd: Morten Bendiksen, Med: Helene Skogland, Adrian de Wangen og klasse 9A, F21.

 

OVERTAKELSER: Overtakelser er en serie med kunstprosjekter som utforsker kirken og kirkerommet som kunstnerisk ytringsrom. Prosjektet et samarbeid mellom Kulturkirken Jakob og kurator Helga-Marie Nordby hvor både kunstnere fra scene, kunst og musikkfeltet skal involveres. Med utgangspunkt i Kulturkirken, byggets historie, arkitektur og virksomhet vil prosjektet som helhet stille spørsmål ved kirkens funksjon og rolle i det norske samfunnet i dag; som konkret rom, som ladet helligsted og som kunstnerisk ytringsrom. Hva betyr egentlig kirken for mennesker i Norge i dag, hva slags rolle spiller den i våre liv? Jakob er både vigslet kirke og kulturarena, noe som muliggjør en kritisk og radikal utforskning av kirkerommet på kunstens premisser.

Først ut i serien Overtakelser er «Something just like this» en stedsspesifikk og performativ utforsking av det vakre, historiske, mangefasetterte kirkerommet i Jakobs kirke ved regissør, performance- og scenekunstner Claire de Wangen i samarbeid med klasse en 9.klasse ved en Oslo-skole.

Prosjektet er støttet av KORO og Fritt Ord.