Svovelpreken – Kai Eide: Hva skal vi gjøre med Amerika?

17. oktober 2018


19:00

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har vært forankret i forholdet til USA siden andre verdenskrig. Hvordan skal vi forholde oss til at vår viktigste allierte undergraver fredsarbeid og nedrustningsarbeid?

Kai Eide er norsk diplomat og politiker. Han var FNs spesialutsending til Afghanistan i perioden 2008-10 og har før det vært bl.a. politisk direktør i UD, NATO-ambassadør og leder av FNs operasjoner i Bosnia-Herzegovina.

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte. Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil. Se oversikten over høstens preiker her: http://jakob.no/2018/08/23/svovelprekener-h-2018/


Dørene åpner 30 minutter før start. Kulturkirken Jakob har rampe for rullestolbrukere og tilgjengelig toalett i hovedetasjen.