JAKOBMESSE

9. oktober 2016


20:00

JAKOBmessen er et spesielt fenomen i den norske floraen av gudstjenester og har vært en løpende produksjon siden startåret 2000. I løpet av denne tiden har det blitt skapt fire gjennomkomponerte messer for band, sangere, skuespiller og menighet.

Bandet består oftest av en rytmeseksjon (piano, bass, gitar og trommer), supplert av orkesterinstrumenter som fløyte eller strykere. Messen driftes av et team bestående av Sangeren Marian Lisland, tangentmannen Øyvind Kristiansen i samarbeid med studentprestene i Oslo. Musikerne som alle er profesjonelle utfører arbeidet som en frivillig innsats. Det legges stor vekt på lys, lyd og regi i disse messene.

Tekst: Erik Hillestad
Musikk: Karoline Krüger