DEN NORSKE HOMOFONIEN AV 1990

26. juni 2013


19:00

Den Norske Homofonien av 1990  består i dag av 36 homser og lesber. Dirigent Ingrid Støylen Runde overtok ledelsen av koret i januar 2012. Homofonien

er fremdeles Norges største blandede homokor. Ved siden av å spre sangglede og god korsang, arbeider vi for økt synliggjøring av lesbiske og homofile.

Gjennom musikken ønsker vi å vise vårt mangfold; våre gleder, sorger og kamper, vår kjærlighet og vår kultur. Hvert år har vi sommer- og vinterkonsert.

 

Det har vært viktig for Homofonien å være en del av Skeive dager som i år er samlet under temaet «Individets rett» som handler om retten og friheten til å  være

seg selv. I år er Amnesty Norge Pride house sin hovedsamarbeidspartner. Her er det de grunnleggende lhbt-rettighetene (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)

som står i fokus. Det handler om retten til ikke å bli diskriminert på grunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. 

 

I kveld har derfor Den Norske Homofonien gleden av å fremføre konsertprogrammet «There’s a place for us», med sang av blant annet Michael Jackson til irske folketoner. 

La oss feire individet og friheten. Sammen er vi mindre alene!