Kulturkirken Jakob

- Et historisk riss

En spennende historiefortelling om Jakobs vei til Kulturkirke kan du laste ned og lese her: "JAKOBHISTORIER: Kjærka er vår" av Tomm Kristiansen - skrevet i forbindelse med Kulturkirkens 20-årsjubileum i 2020!

   

… Den litt tørrere, faktadrevne historien er som følger:

Jakob kirke ble bygget i 1880. I 105 år tjente den som soknekirke i området rundt nedre del av Akerselva, inntil befolkningen omkring var blitt så kraftig redusert av kontoriseringen i området, og en så stor prosent av de gjenværende tilhørte andre religiøse tradisjoner enn den lutherske, at kirken ble nedlagt som soknekirke.
Da kirken ble stående tom i 1985 ønsket Oslo Biskop, Andreas Aarflot å rive bygningen for å unngå at den ble stående som et ubrukelig og kostnadskrevende vedlikeholdsprosjekt. Byantikvar og Riksantikvar reagerte med å frede bygningen for å ta vare på dette unike symbolbygget ved Eventyrbrua i Oslo sentrum.
Fra 1985 til 2000 ble Jakob kirke kun besøkt av ubudne gjester som fra tid til annen benyttet bygningen til overnatting og ureglementerte ”rave-parties”.

Kirkelig Kulturverksted hadde startet sin virksomhet i 1974 og arrangerte i løpet av 70- og 80-tallet en serie kontroversielle konserter og forestillinger i Trefoldighetskirken og andre kirker i Oslo. Dette avstedkom mange stridigheter og debatter med biskop og ulike prester og menighetsråd, og arrangementene led under menighetenes manglende profesjonalitet i møtet med kunstnere.
Med disse erfaringer i ballasten kastet KKV allerede i 1986, ett år etter stengningen, sine øyne på Jakob kirke og begynte et langsiktig samarbeid med Kirkelig Fellesråd i Oslo med sikte på å gjøre kirken til en profesjonell kulturarena.

Den største ufordringen Kulturverkstedet møtte var det bygningsmessige forfall som hadde begynt lenge før stengingen og gjort bygningen direkte farlig å ferdes i. Den østlige delen av huset hadde sunket som en følge av grunnvannsendringer i området, og store sprekkdannelser i murveggene førte til at murstein og puss var begynt å falle ned.  Å sette alt i forsvarlig stand til bruk ble stipulert til å koste minst 15 millioner kroner.
Det skulle gå hele 14 år før Miljøverndepartementet og Oslo Kommune i et felles løft kalt Handlingsprogram Oslo Indre Øst bevilget 16.5 millioner til å rehabilitere Jakob kirke med tanke på å få etablert prosjektet Kulturkirken Jakob i regi av KKV. En tilleggsbevilgning i form av kulturrådsstøtte og sponsorgaver fra Nordea og andre på til sammen 6 millioner kroner ga det nødvendige tilskudd til interiør, lyd- og lysutstyr, flygel og orgel.

Prosjektet Kulturkirken Jakob, driftet av Kirkelig Kulturverksted ble åpnet den 18.februar 2000. Kirkelig Kulturverksted hadde da arbeidet 14 år for å få Jakob (det samme tidsrom som Det Gamle Testamentets Jakob hadde arbeidet hos svigerfaren Laban for å få sin kone Rakel). I løpet av de første 10 driftsårene har Jakob etablert samarbeid med en rekke av byens festivaler og andre arrangører av konserter, forestillinger, events og utstillinger.  Jakobmessen som arrangeres hver søndag kl 22 har blitt et viktig tilskudd til Oslos gudstjenesteliv, og KKV har fått arrangere sine egne konserter og forestillinger i egen storstue.

Utarbeidelsen av ”Kunsten å være Kirke”, Den norske kirkes egen kulturmelding (2005) hvor KKV var en sentral premissleverandør, førte til en ny giv for kulturarbeidet i kirken, og stiftelsen KULT ble dannet for å ivareta kulturmeldingens ide og hensikt i Oslo-området. KULT har sitt tilhold i Jakob, og kirken er blitt et senter for kunst og kultur i kirkene.

Etableringen av Kulturkirken Jakob har inspirert andre kirker over hele Norge til å kalle seg ”kulturkirker”, og bidratt til at forskning har kunnet vise at kirkerommene i Norge samlet utgjør landets raskest voksende kulturarena.