Forestillinger

Konsert i kirkerommet
En viktig ambisjon for Kulturkirken JAKOB er å utforske kirkerommets muligheter som scene for teaterkunst og dans.

En rekke klassiske og nyskrevne stykker har allerede blitt vist her, og i årene som kommer vil dette bli trappet opp. Det er spennende å kunne bruke selve skipet som scene i en kombinasjon med korparti og gjerne også andre deler av rommet. Iblant brukes sogar den store takhøyden som åsted for ny-sirkus.