Vocal Workshop on Lullabies // ZOOM

Marjan Vahdat

27. oktober 2020


19:00

Vuggesanger er det enkleste, reneste musikalske uttrykk for kjærlighet.

NO.
Melodiene speiler en from for trygghet og ro i relasjonen mellom den som synger og det sårbare barnet. Arven som ligger i vuggesangene som genre er felles for de fleste kulturer verden over. De har vært muntlig overlevert fra familie til familie, nedover gjennom generasjoner – og har reist på tvers av landegrenser. Disse milde og allikevel kraftfulle sangene har utviklet og endret seg etter stedene de har landet. De har tatt opp i seg stedsegen tro og følelser, geografisk og politisk koloritt etter hvert som sangerne har sendt dem videre.

Etter hun hadde deltatt på «Lullabies from the axis of Evil»-prosjektet i 2003, tok Marjan Vahdat virkelig vuggesangene inn som en viktig del av sitt repertoar på så vel album som i opptredener og konserter. I denne workshopen deler Marjan vuggesanger hun har lært av sin bestemor, men også velkjente godnattsanger fra ulike persiske kulturtradisjoner. Sangene preges samtidig av hennes særegne tolkning og unike fremførelse.

Som en del av workshopen vil deltakerne bli bedt om å forberede en vuggesang med særlig betydning I eget liv. Workshopen har plass til 15 deltakere, og det er ingen restriksjoner mtp erfaring, bagrunn eller nivå.

Et ZOOM-event i samarbeid med Re:Orient, Stockholm.
Pris: NOK 350 eller 35 Euro.
Påmelding pr mail: kari.falk@kkv.no
Når vi mottar din påmelding, sender vi nødvendig betalingsinformasjon.

Marjan Vahdat er iransk sanger, og en av et knippe persiske utøvere som har gitt vestlige lyttere en dypere forståelse av iransk poesi og musikk. Hun har utviklet en helt egen stil hvor persiske vokaltradisjoner med røtter i klassisk og lokal folkemusikk møter samtidsuttrykk og –toner. Selv om utgangspunktet for hennes musikk er iransk, utviser hun en særlig tro på musikkens evne til å uttrykke noe universelt om det å være menneske – og om den nødvendige friheten i dette. Slik søker hun alltid å også gjøre egen musikk relevant i en nåtid.

Siden 1995 har hun opptrådt som sanger og musiker ved en rekke festivaler i både Asia, Europa, Amerika og Afrika. Etter deltakelsen i omtalte Lullabies-prosjekt i 2003, ble Marjan og søsteren Mahsa fast tilknyttet det norske plateselskapet Kirkelig Kulturverksted (KKV), og samarbeidet  har ført til en rekke album, turnéer og konserter av stor internasjonal størrelse.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å delta i denne zoom-workshopen! Kontakt kari.falk@kkv.no for mer informasjon og for påmelding.

 

ENG.
Lullabies are the most simple and pure musical expressions of love. Join this zoom workshop and dive into the world of lullabies from all over the world!These melodies convey a sense of comfort and security between a mother (or father or other caretakers) to a vulnerable child. Lullabies are a fundamental heritage across cultures. They have been handed down orally from family to family, generation to generation, and have travelled from country to country as people have migrated across borders. Colored by the thoughts, feelings, beliefs, and geographical and political situations of every place in which they are sung, these gentle, yet powerful songs develop and transform as they are passed on from singer to singer.

After participating in the Lullabies from the Axis of Evil project in 2003, lullabies became an important part of Iranian singer Marjan Vahdat’s musical repertoire in her albums and performances. In this workshop Marjan will share lullabies she learned from her grandmother as well as cradle songs from a variety of Persian regional folk traditions, reshaped with her own creative musical expression and interpretation.
As a part of this workshop, all participants are also asked to prepare and share a lullaby that holds special meaning for them.
Registration is limited to 15 participants and open to singers of all backgrounds and levels.
A ZOOM-event in cooperation with Re:Orient, Stockholm.
Price NOK 350 or 35 Euro.
Registration pr email: kari.falk@kkv.no
When registred, you recieve payment details.
Marjan Vahdat is an Iranian singer, her career has given a deeper knowledge about Iranian poetry and music to large audiences in Europe, America, Asia, Oceania and Africa.
Marjan has developed her personal style based on the Persian vocal tradition of classical and regional folk music, with a contemporary expression. She always searched for ways to make her music relevant to the present world. Even if the origin of her styles is Iranian, she believes in her music’s ability to express a universal message of humanism and freedom.
Since 1995 she has performed as an independent singer and musician in many concerts and festivals in Asia, Europe, America and Africa .
Following her participation in the album Lullabies from the Axis of Evil (2003), Marjan together with her sister Mahsa started a long lasting collaboration with the Norwegian record label Kirkelig
Kulturverksted (KKV), and this collaboration led to a worldwide release of a series of records and a number of tours and concerts in many countries.
We warmly welcome you to participate in this zoom workshop! For any information, please contact kari.falk@kkv.no