UTSATT: Svovelpreken: Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer / Kjøp og salg av mennesker

Arrangementet er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

23. april 2020


19:00

Hvor går grensen mellom lov og etikk når det gjelder utnyttelse og misbruk av svakere stilte? Hva er underbetaling og hva er rent slaveri? Vi etterspør stadig billigere varer og tjenester, raskere levert. Hvem utfører dette arbeidet, og hva slags levekår har de — ikke i Senegal eller Thailand eller Bahrain, men her, i Norge? Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer leder den katolske organisasjonen Caritas Norge sitt arbeid på utnyttelse- og menneskehandelsfeltet.

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken JAKOB bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem opprørte.

Denne Svovelprekenen er et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted, Norges Kristne Råd og Kirkerådet.