Skeiv Verden 15 års jubileum // Fri entre// 15 year celebration

12. oktober 2019


21:00

Skeiv Verden fyller 15 år denne høsten og vi ønsker å invitere alle våre medlemmer og allierte til en ellevill fest i Jakobskirken.

Skeiv Verden har siden oppstart jobbet hardt med å skape trygge møteplasser for mennesker som uavhengig av legning, kjønn, etnisitet og tro skal få lov til å leve fritt og være åpne. Siden 2004 har Skeiv Verden arbeidet sosialt, kulturelt og politisk for å bedre levekårene til vår målgruppe. Denne kvelden ønsker vi å feire alle som har støttet arbeidet vårt og som bidrar hele tiden til å gjøre oss bedre.

Du kan forvente deg en kveld med skeive artister og flere spennende opptredener.

Vi gleder oss til å feire sammen med deg! Come as you are and be Queer AF

Tilgang:
Vi ønsker å sikre at alle medlemmer av Lhbtiq +-samfunnet skal få tilgang til arrangementene våre. Jakob Kirke er tilgjengelig for rullestolbrukere og har toaletter for rullestolbrukere.

Husregler:
Vi tolererer ikke homofobi, transfobi, bifobi, rasisme, sexisme, diskriminering mot personer med nedsatt funksjonsevne eller noen annen form diskriminering. Vi tolerer ikke seksuell trakassering. Gi beskjed til en av de frivillige hvis du føler deg utrygg eller ukomfortabel når som helst under arrangementet.

Inngang: Gratis
ID: 20

English

Skeiv Verden is celebrating its 15th birthday this fall and we would like to invite all our members and allies to an elaborate celebration in Jakob Kirke.

For the past 15 years Skeiv Verden has worked hard to create safe meeting places for people who, regardless of their orientation, gender, ethnicity and faith, should be allowed to live freely and be open. Since 2004, Skeiv Verden has worked socially, culturally and politically to improve the living conditions of our target group. This evening, we want to celebrate everyone who has supported our work and who is constantly helping to make us better.

You can expect an evening of lively performers and several exciting performances. We look forward to celebrating with you! Come as you are and be Queer AF

Accessibility:
We want to ensure that all members of the LGBTQ+ community are able to access our events. Jakob kirke is wheelchair accessible and has wheelchair accessible toilets.

House rules:
We will not tolerate homophobia, transphobia, biphobia, racism, sexism, ableism or any other form of bigotry. We will also not tolerate sexual harassment. If you are made to feel unsafe or uncomfortable at any point during our event, please let a member of the team know.

Free entrance
ID: 20