Jakobmesse

Med Slampoet Sarah Camille

10. november 2019


20:00

Hva skjer med Lukaslignelsene i hendene på en slampoet? Kan vi oppleve disse fortellingene på nytt, brutt i nye prismer - av ordkunstnere i en ny generasjon?

Vi har vært så heldige å få Sarah Camille til å produsere tekster som motsvar til to Lukaslignelser på Jakobmessene våre i høst!  Sarah Camille Ramin Osmundsen er skuespiller, sanger og «Spoken Word poet». Hun har vært med på å gi liv til slam-poesi miljøet i Oslo, og i 2011 fikk hun tittelen som Norgesmester i poesislam.

Med dette prosjektet vil vi utfordre blindsoner som oppstår for prester, teologer og kirken som sådan i omgangen med lignelsene.
Vi vil høre nye stemmer, se de velkjente historiene fra nye vinkler, kastet inn i et moderne samfunn – og inn til ny formidling; inn i nye diskurser.

Jakobmessene representerer med sin liturgi, musikk og tekst – og sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet – et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester. Jakobmessene startet i Kulturkirken Jakob for over 15 år siden, og er et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted og Studentprestene i Oslo. Siden startåret 2000 har fem gjennomkomponerte messer for band, sangere, tekstleser, liturger og menighet blitt til: «Messe for mennesker i bevegelse», «Messe i
hjemløshetens tid», «Messe rundt et dekket bord», og «Rammet av kjærlighet» (tekst: Erik Hillestad, musikk Karoline Krüger), samt «Messe under regnbuen» (tekst: Erik Hillestad, musikk: Øyvind Kristiansen). Messene feires fra september til mai, og i tillegg til liturger, tekstlesere medvirker et ensemble av profesjonelle musikere under ledelse av sanger Marian Lisland og pianist Øyvind Kristiansen

VELKOMMEN!