Jakobmesse // Messe under regnbuen

Gjest: slampoet Sarah Camille

13. oktober 2019


20:00

I et nytt prosjekt knyttet til bruk av tekst i Jakobmessene, er Osmundsen utfordret på å møte Lukaslignelser med nye ord, former og tekstformater.

Hva skjer med Lukaslignelsene i hendene på en slampoet? Kan vi oppleve disse fortellingene på nytt, brutt i nye prismer – av ordkunstnere i en ny generasjon?
Vi vil med dette prosjektet utfordre blindsoner som oppstår for prester, teologer og kirken som sådan i omgangen med lignelsene.
Vi vil høre nye stemmer, se de velkjente historiene fra nye vinkler, kastet inn i et moderne samfunn – og inn til ny formidling; inn i nye diskurser. Og vi er så heldige at Sarah Camille Ramin Osmundsen vil produsere disse nye tekstene for oss!

Osmundsen er skuespiller, sanger og «Spoken Word poet».  Hun har vært med på å gi liv til slam-poesi miljøet i Oslo, og i  2011 fikk hun tittelen som Norgesmester i poesislam. Søndag 13. oktober skal hun gi oss sitt tilsvar til lignelsen om å være våken; holde oljelampene tent.

Jakobmessene representerer med sin liturgi, musikk og tekst – og sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet – et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester. Jakobmessene startet i Kulturkirken Jakob for over 15 år siden, og er et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted og Studentprestene i Oslo. Siden startåret 2000 har fem gjennomkomponerte messer for band, sangere, tekstleser, liturger og menighet blitt til: «Messe for mennesker i bevegelse», «Messe i
hjemløshetens tid», «Messe rundt et dekket bord», og «Rammet av kjærlighet» (tekst: Erik Hillestad, musikk Karoline Krüger), samt «Messe under regnbuen» (tekst: Erik Hillestad, musikk: Øyvind Kristiansen). Messene feires fra september til mai, og i tillegg til liturger, tekstlesere medvirker et ensemble av profesjonelle musikere under ledelse av sanger Marian Lisland og pianist Øyvind Kristiansen

VELKOMMEN!