Filmseminaret Den Andres Ansikt

Kvinner i krig

16. november 2019


15:00

Er de bare ofre; kvinner i krig? Hvordan kan sexslaver og andre utsatt for umenneskelig behandling vende tilbake og leve videre? I samarbeid med Film Fra Sør viser vi filmen The Return av den kurdiske regissøren Zahavi Sanjavi.
Etter fjorårets nobelprisutdeling har både seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter – og jezidikvinners situasjon spesielt fått mye oppmerksomhet.
Vi følger opp med årets filmseminar «Den andres ansikt», som tar utgangspunkt i regissør Zahavi Sanjavis film The Return fra 2018.
Regissøren selv introduserer filmen, og i etterkant av visning blir det samtale mellom kurdisk-irakiske, nå svenskbaserte Sanjavi, Revin Aswad Morad – leder for organisasjonen Kulturhuset jezidiene i Norge, Nariman Hame, leder av Young Ambassadors – samt Helene Aalborg, leder av Feministisk Filmklubb og styreleder i Filmklubbforbundet.
Samtalen ledes av Ingvill Thorson Plesner, forsker ved HL-senteret.
 
The Return
Den kurdiske hjelpearbeideren Shilan er stasjonert i en flyktningeleir hvor hun hver dag får høre nye, grusomme historier fra kvinnene i teltene.
En dag oppdager hun en tidligere IS-fange som har isolert seg og unngår all kontakt med omverdenen.
Shilan bestemmer seg for å ta affære, og både hennes og den traumatiserte kvinnens liv skal endres…
 
Filmseminaret «Den andres ansikt»
er et samarbeid mellom KULT Senter for Kunst Kultur Kirke, Norske kirkeakademier og Film fra Sør
Seminaret inneholder filmvisninger, innledninger og panelsamtaler. Den andres ansikt ønsker å presentere filmer som framstiller religion og livssyn på en troverdig og nyansert måte, og som tar opp tematikk og problemstillinger med relevans for alle tros- og livssynssamfunn. Gjennom filmseminaret rettes det søkelys mot hvorvidt filmer både kan øke innsikt i, og forståelsen for, religioner og livssyn, men også hvordan film kan forsterke stereotypier og fordommer. Formålet med filmseminaret er å bidra til en dialog om viktige og eksistensielle spørsmål på tvers av kulturer, religioner og livssyn.