Ultima 2019 – European Fantasias

Post-barokke gjenoppfinnelser og visjoner om et flerspråklig Europa

18. september 2019


20:00

European Fantasias
18/9, kl. 20
250/150

Utover det at hun etterlot seg en rik samling av sekulære sanger, er det svært lite man vet om renessansekomponisten og sangeren Barbara Strozzi. Hun var et talent forut sin tid, og et sjeldent eksempel på en kvinnelig musiker i et mannsdominert felt i det 17. århundre. Denne spesielle dobbeltkonserten følger en rød tråd fra Strozzis venetianske verden til vår tid, og fremhever de moderne komponistenes vedvarende fascinasjon for barokkens lydtekstur og -struktur.

I anledning 400-årsjubileet for Strozzis fødsel, vil Elizabeth Holmertz og Kenneth Karlsson sammen med sitt ensemble Vollen United, fremføre et utvalg av Strozzis «frekke og ubehagelige» stykker, samt verdenspremierer av Klaus Lang, Eivind Buene og Susanna, alle inspirert av Strozzi og barokken på forskjellige måter.

I andre halvdel av konserten vil Susanna, sammen med Dan Styffe, presentere et nytt verk av den britiske komponisten Laurence Crane, i tillegg til at hun vil fremføre egne verk. Gjennom en serie korte satser inkluderer Cranes verk Song for Europe lister over europeiske byer, siterer en kortfilm av Beatrice Gibson, og spenner over kontinentets mange språk.

Konsert 1:
Eivind Buene: Secular Psalms
Barbara Strozzi: Lagrime mie/Sete pur fastidioso
Klaus Lang: Nytt verk
Barbara Strozzi: L’eraclito amoroso
Susanna: Nytt verk

Vollen United:
Elisabeth Holmertz – vokal
Kenneth Karlsson – piano/indisk harmonium
Fredrik Bock – lutt
Inga Grytås Byrkjeland – cello

Konsert 2:
Laurence Crane: Song For Europe (2019)
Susanna: Golden Nebula (2018)
TBA
New work (2019, WP)

Susanna – vokal og piano
Dan Styffe – kontrabass

(Foto: Signe Fuglesteg Luksengard)

ENG:

European Fantasias
Kulturkirken Jakob
18/9, 20.00
250/150 NOK

Post-Baroque reinventions and a kaleidoscopic vision of multilingual Europe

Little is known of the Renaissance composer and singer Barbara Strozzi apart from the prolific body of secular songs she left behind. Apparently a talent ahead of her time, rare in a male dominated field, Strozzi is a rare example of a female musical artist in the 17th century. This special double-bill concert traces a red thread from Strozzi’s Venetian world to our own, highlighting the continuing fascination of modern composers with the sonic texture and structure of the Baroque era.

Celebrating the 400th anniversary of Strozzi’s birth, Elizabeth Holmertz, Kenneth Karlsson and their Vollen United ensemble will perform a selection of Strozzi’s ‘brash and uncomfortable’ pieces as well as world premieres by Klaus Lang, Eivind Buene and Susanna, all in different ways inspired by Strozzi’s work.

In the second half, Susanna herself will present in a duo performance with Dan Styffe of a new work by British composer Laurence Crane, as well as performing her own pieces. Over multiple short movements, Song for Europe includes lists of European towns, quotes a short film by Beatrice Gibson and ranges over the continent’s many languages.

Concert 1:
Barbara Strozzi: pieces TBA
Klaus Lang: New work (2019, WP)
Susanna: New work (2019, WP)
Eivind Buene: New work (2019, WP)

Elisabeth Holmertz – soprano
Torunn Stavseng – cello
Kenneth Karlsson – piano
Frederick Bock – theorbo

Concert 2:
Laurence Crane: Song For Europe (2019)
Susanna: Golden Nebula (2018)
TBA
New work (2019, WP)

Susanna – vocals and piano
Dan Styffe – double bass

(Photo: Signe Fuglesteg Luksengard)