Svovelpreken – Embla Regine Mathisen: Bomber og bistand

21. august 2019


19:00

Norge: landet der nødhjelp og våpeneksport går hånd i hånd.

Embla Regine Mathisen (25) er leder i ungdomsorganisasjonen Changemaker.