Svovelpreken, Maren Esmark

Din personlige klimakrise

27. mars 2019


19:00

Det ligger i begrepet «global oppvarming» at det angår absolutt alle mennesker på jorda. Men nettopp derfor ligger avmakten så utrolig nær. Mens regjeringspartiene krangler om taxfree-kvoter koker fremtiden vår bort. I denne svovelprekenen preker Maren Esmark fra Norges Naturvernforbund om hvordan enkeltmennesker kan bidra og vårt individuelle ansvar for å motivere beslutningstagere nedenfra – gjennom bruk av stemmeseddelen og organisasjonslivet, som arbeidstagere, som foreldre, gjennom valg som forbrukere og som naboer i våre lokalsamfunn. Esmark har engasjert seg i klima og naturvern i 20 år og selv om det ofte ser mørkt ut, så hevder hun at det er håp.

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte. Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil.

 

Svovelpodden finner du her:

(foto: Kristian Skjellum Aas)