Svovelpreken – Ferhat Tunç

Tyrkia - Vår allierte politistat

5. mars 2019


19:00

Situasjonen i Tyrkia er bare blitt verre og verre siden kuppforsøket mot Erdogan ble slått ned i 2016. Akademikere, journalister og andre som hever stemmen mot regimet blir forfulgt, fengslet og torturert. Erdogans autoritarisme står dessverre i en større sammenheng. Både i Europa og i Amerika ser vi tendenser til meningsterror og press mot tanke- og ytrings- og talefriheten.

Ferhat Tunç er en tyrkisk artist og aktivist. På sitt siste prosjekt «Kobani» (KKV 2016) formidlet han historier fra flere av Tyrkias etniske minoriteter; kurdere, yazidier og armenere. Ferhat Tunç har også selv erfart hva frihetskjempere i området har måttet gjennomgå. Han betaler en pris for å stå fast i sin solidaritet og ved å bære armenere, kurdere og yazidiers rop i sine sanger, blant annet ved flere ganger å ha blitt varetektsfengslet, forhørt og rettsforfulgt — og hadde sitt siste fengselsopphold i Tyrkia for bare noen uker siden.

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte. Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil.

Svovelprekenen holdes på tyrkisk og oversettes til norsk av tolk.

Svovelpodden finner du her: