Tanja Orning (WP)

Flying by Wire / ULTIMA

21. september 2018


21:00

Cellist Tanja Orning kuraterer en kveld med komposisjoner som utforsker temaet migrasjon.

Johannes Kreidler: The Wires
Kristine Tjøgersen: (WP)
Therese Birkeland Ulvo: Migration (WP)
Tanja Orning: Fuge (WP)

Tanja Orning – Cello

Den radikale tyske komponisten Johannes Kreidlers The Wires, skrevet for cello, video og elektronikk, er som en audiovisuell katalog over ulike typer piggtråd og ammunisjon. I Kristine Tjøgersens er det den presise V-formasjonen til trekkende fugler som danner grunnlaget for komposisjonens helhetlige arkitektur. Tjøgersen har transkribert lyden av vingeslag, og med hjelp av den ekstraordinære naturfotografen Christian Moullec har hun forsøkt å gjenskape dem på celloen, som står plassert i spissen av en V-formasjon med høyttalere på scenen.

Therese Birkeland Ulvos Migration har som utgangspunkt et kart over globale migrasjonsruter. Musikalsk materiale innlemmes fra utvalgte steder på kartet. Tanja Orning skal også fremføre sitt eget verk Fuge for to celloer, én cellist og elektronikk. Ordet «fuge» slekter på det latinske ordet for å flykte (og vi finner det igjen i engelske «refugee»), mens en musikalsk fuge er en flerstemmig, polyfonisk form, hvor et tema går fra stemme til stemme. Begrepet brukes også i psykiatrien om hukommelsestap og flukt fra kjente omgivelser. I Ornings komposisjon skaper cellisten en dialog mellom to ulikt stemte og preparerte celloer.

Konserten etterfølges av en samtale mellom Tanja Orning og komponistene.

 

Cello player Tanja Orning curates an evening of compositions exploring the theme of migration. Radical German composer Johannes Kreidler’s The Wires, for cello, video and electronics, compiles an audio-visual catalogue of different types of barbed wire and ammunition. Kristine Tjøgersen’s recalls the shape of flocks of birds in flight, which dictates the overall architecture of the composition. Tjøgersen has transcribed the sound of wingbeats and, aided by the extraordinary nature photography of Christian Moullec, has attempted to replicate them on the cello, which is placed on stage at the sharp end of the speakers in V formation.

As its starting point, Therese Birkeland Ulvo’s Migration uses a map of global migrant routes. Musical materials are incorporated from selected locations on the map. Tanja Orning also performs her own Fuge, for two cellos, one cellist and electronics. Fuge – found in the word ‘refugee’ – is the Latin word for ‘flee’, while a musical fugue is a multi-voiced polyphonic form, where a theme is passed from voice to voice. It’s also a term used by psychiatrists to refer to loss of memory and an escape from familiar surroundings. In Orning’s composition the cellist creates a dialogue between two differently-tuned and prepared cellos.

The concert will be followed by a talk between Tanja Orning and the composers.