Ensemble Ernst: Lyddikt for morgendagen

ULTIMA

17. september 2018


20:30

Ensemble Ernst er engasjert i banebrytende samtidsmusikk og det å introdusere publikum til spennende nye lyder. På Ultima blir det verdenspremiere på tre nye bestillingsverk fra norske komponister.

Bente Leiknes Thorsen: A Feminist Guide to the Sinfonietta (WP)
Øyvind Mæland: Tranquilized (WP)
Jan Erik Mikalsen: Les Poèmes (WP)

A Feminist Guide to the Sinfonietta har Bente Leiknes Thorsen oppdatert Benjamin Brittens Young Person’s Guide to the Orchestra for #MeToo-generasjonen. I verket stiller Thorsen spørsmål ved om man kan fri seg fra de fastgrodde kjønnsrollene med en seksualisert kvinnekropp og et mannlig blikk.

Øyvind Mælands Tranquilized tar form av en jevn strøm hvis regulerte flyt innimellom skyves ut av balanse av små ujevnheter, noe som tvinger musikerne til å kompensere.

De fire tematiske satsene i Les Poèmes av Jan Erik Mikalsen forsøker å finne universell harmoni. Enceladus skildrer Saturns isdekte måne. Intermezzo er basert på Gustav Mahlers kosmiske beskrivelse av sin 8. symfoni. Aldebaran er destinasjonen til romsonden Pioneer 10, mens Elvåga er inspirert av Andreas Breiviks dikt om et skogstjern i nærheten av Oslo.

Ensemble Ernst
Thomas Rimul – Dirigent

 

In A Feminist Guide to the Sinfonietta, Bente Leiknes Thorsen updates Britten’s Young Person’s Guide to the Orchestra for the #metoo generation. Framed as a gender-political challenge to the ensemble, Thorsen asks whether it is able to escape the female body and the male gaze.

Øyvind Mæland’s Tranquilized takes the form of an even current, whose regulated flow is occasionally thrown off balance by small imperfections, forcing the musicians to compensate.

The four themed movements of Les Poèmes by Jan Erik Mikalsen attempt to find universal harmony. ‘Enceladus’ portrays Saturn’s icy moon. ‘Intermezzo’ is based on Gustav Mahler’s cosmic description of his 8thSymphony.  ‘Aldebaran’ is the destination of the Pioneer 10 spacecraft, while ‘Elvåga’ is inspired by Andreas Breivik’s poem about a forest lake near Oslo.

(Foto: Andreas Ulvo)