Tomms verden: Samtaler under hvitt flagg

Hvor er kirken?

28. august 2018


19:00

Kirken kritiseres for å være politisk - og samtidig unødvendig, vi trenger den ikke. Har  kirken en visjon?
 
 Kulturkirken JAKOB ønsker å skape et forum for dype, konstruktive samtaler mellom parter som kan være uenige, men som møtes i en atmosfære av åpenhet og anledning til fordypelse av argumenter og resonnementer. Dette gjør vi i en tid hvor den offentlige debatt ofte preges av polarisering, og hvor mange debattfora har en dramaturgi som ikke legger til rette for å justere egne standpunkt.
Vi har invitert journalist i NRK Tomm Kristiansen til å lede disse samtalene. De får den samlende overskriften ”Tomms Verden – Samtaler under hvitt flagg».
Hold deg oppdatert HER eller på FB for deltakere og mer om temaet HVOR ER KIRKEN.
Arrangementet finner sted i kirkens krypt, billetter legges ut for salg en måned før arrangement.