Oslo World: Le Trio Joubran

Virtuos strengekraft fra et herjet område

3. november 2018


19:00

Årets festival står i frihetens tegn, med et særskilt fokus på Palestina. Det er derfor en ære å få presentere Le Trio Joubran på Oslo World for aller første gang!

Le Trio Joubran består av Samir, Wissan og Adnan Joubran. Tre palestinske brødre, født i Nasaret, som alle sammen spiller strengeinstrumentet oud. De er fjerde generasjons oudspillere og instrumentmakere – faren deres, Hatem, er kjent over hele den arabiske verden for instrumentene han lager.

Det var eldste bror Samir som tok initiativ til det som etter hvert ble Le Trio Joubran, etter å ha hørt den legendariske virtuose gitartrioen bestående av John McLaughlin, Paco De Lucia og Al Di Meola. Måten de lekte og manet fram ulike universer fra ulike tradisjoner på tre nylonstrengsgitarer er noe man fremdeles kan høre i musikken til de tre palestinske brødrene.  Men jordsmonnet er også et annet, det dreier seg om oudens klang og dens rike historie – og det dreier seg om stedet de kommer fra. “Vår oppgave er å gi en liten smak av håp i den vanskelige situasjonen vi befinner oss i”, har Samir Joubran sagt om hvordan det er å være palestinsk musiker. I den videre verden har omdømmet til Le Trio Joubran bare økt siden de startet å gi ut musikk tidlig i årtusenet, de blir gjenkjent for hva de er – en helt enestående musikalsk trio som fremfører musikk du knapt har hørt maken til. På hjemmebane er de fremdeles medborgere av et folk som lever i en utenkelig situasjon. De to tilværelsene møttes tidligere i år, da trioen samarbeidet med aktivist og musikklegende Roger Waters om tonesettingen av et dikt av den palestinske poeten Mahmoud Darwish, som Le Trio Joubran selv spilte med før han døde.

Ancient, virtuoso string power from a war torn area

Le Trio Joubran consists of Samir, Wissan and Adnan Joubran. Three palestinian brothers, born in Nazareth, all playing the arabic lute instrument oud. They are the fourth generation of oud players and luthier. Their father, Hatem, is known all over the arabic world for his instruments. In this generation, Wissam makes the instruments.

It was the eldest brother Samir who founded what became Le Trio Joubran, after hearing the legendary virtuoso guitar trio consisting of John McLaughlin, Paco De Lucia and Al Di Meola. The way that trio created universes based on different traditions, using only three nylon string guitars, is something you can still hear in the music of the three palestinian brothers. But it also comes from a different space  – from the sound of the oud, its rich musical history – and it comes from a place plagued by conflict. “People of all generations came to our concert. Our work is to give a little example of hope in the difficult situation we live in.”, Samir Joubran has said in an interview when he commented on how it is to be a musician from Palestine. On the global scene, Le Trio Joubran has continued to grow since they started to release music at the turn of the century. They are being recognized for what they are – a uniquely musical trio, performing music in a way that is hard to find elsewhere. At home, they are still citizens from a people living in an unbelievably difficult situations. The two halves merged earlier this year, when the trio cooperated with activist and musical legend Roger Waters on a performance of a poem by the palestinian poet Mahmoud Darwish – who Le Trio Joubran played with before his passing.

This year’s festival is in the sign of freedom, with a special focus on Palestine. It is therefore an honor to present Le Trio Joubran at Oslo World for the first time, in Kulturkirken Jakob, November 3rd.