asamisimasa: Bauckholt & Løffler (WP)

Carola Bauckholt: OH, I SEE. Simon Løffler: SONGBIRDS (WP)/ ULTIMA

18. september 2018


21:00

Det ledende norske samtids- og kammerensemblet asamisimasa tøyler ytterpunktene innen moderne ensemblemusikk.

Med et repertoar som består av både lokale og internasjonale komponister, fremfører de noen av de mest uvanlige og nyskapende verkene som skrives i vår tid. Konserten utforsker bruken av skulpturelle elementer i ny musikk. I Oh, I See, skrevet av den tyske komponisten Carola Bauckholti 2016, er klarinetten, celloen og pianoet under oppsikt av en lydskulptur med to svære ballongøyne. Videoprojeksjoner skaper en illusjon av pupiller som beveger seg mens verket blir fremført.

Den danske komponisten Simon Løffler arbeider kontinuerlig med å grave frem uvanlige lyder fra, og nye innfallsvinkler til, konvensjonelle instrumenter. I hans nye verk Songbirds gjøres det plass til mekaniske fugler. Løffler utfordrer utøverne til å her måtte samspille med to datastyrte robotfugler. Menneskelige bevegelser nærmer seg gradvis fuglebevegelser i et stykke som vil tette gapet mellom menneske og maskin.

Leading Norwegian contemporary chamber ensemble asamisimasa are skilledat looking deep into the outer limits of modern ensemble music. With a repertoire that extends from local to international composers, they bring to our attention some of the most unusual and innovative works being written in our time. This concert explores the use of sculptural elements in new music. In Oh, I See, by German composer Carola Bauckholt, written in 2016, the clarinet, cello and piano are overlooked by a sound sculpture in the form of two giant eyes sculpted from balloons. Video projections create the illusion of roving pupils while the piece is performed, and the eyeballs are rubbed to create striking sounds.

Danish composer Simon Løffler continually seeks to extract unfamiliar sounds and approaches from conventional instruments. His new Songbirds adds mechanical birds to the mix. Løffler offers yet another challenge to the performers as they play together with two computer-controlled robotic birds. Human gestures become increasingly birdlike in a piece that seeks to close the gap between the human and the machine.

asamisimasa:

Ellen Ugelvik – keyboards
Kristine Tjøgersen – klarinett
Tanja Orning – cello
Håkon Stene – perkusjon
Anders Førisdal – gitar