Tomms verden: Samtaler under hvitt flagg

Prosessen mot Jesus

13. mars 2018


19:00

I en ny serie i Kulturkirken JAKOB skal journalist Tomm Kristiansen lede samtaler mellom mennesker med ulikt ståsted, ikke primært for å vise motsetninger, men for om mulig å komme noen skritt videre i refleksjon. Nå som det nærmer seg påske, vil vi på det første arrangementet i denne serien la en jurist, en menneskerettighets-ekspert og to teologer diskutere påskens rettsdrama under overskriften «Prosessen mot Jesus».
 
Deltakere:
Merete Smith – Generalsekretær i Advokatforeningen
Nils A Butenschøn – Professor ved Norsk senter for menneskerettigheter – Norwegian Centre for…
Sturla Stålsett – Professor i teologi ved MF – Det teologiske menighetsfakultet
Halvor Moxnes – Professor i teologi ved Universitetet i Oslo (UiO)
I samtalen skal vi gå gjennom påskehendelsene og vurdere de grep jødene tar, og se på romernes håndtering. Skjer det et justismord? Fikk Jesus forklare seg? Og kunne han kommet seg ut av det? Svarte han dårlig for seg? Sikkerhetssituasjonen må vurderes, faren for terrorister, folkets psykologi, personlighetene Judas og Peter. Hva kunne aktørene gjort annerledes? Vi skal bruke vårt språk og vår tenkemåte på «sakens dokumenter» og gjerne trekke paralleller til vår tid. Vi skal nødvendigvis ikke felle noen dom, men vurdere hva som skjedde da saken utviklet seg. Og hva som kanskje peker på dagen i dag.
 
Musikalsk gjest: Maria Solheim
 
Kulturkirken JAKOB ønsker å skape et forum for dype, konstruktive samtaler mellom parter som kan være uenige, men som møtes i en atmosfære av åpenhet og anledning til fordypelse av argumenter og resonnementer. Dette gjør vi i en tid hvor den offentlige debatt ofte preges av polarisering, og hvor mange debattfora har en dramaturgi som ikke legger til rette for å justere egne standpunkt.
Vi har invitert journalist i NRK Tomm Kristiansen til å lede disse samtalene. De får den samlende overskriften ”Tomms Verden – Samtaler under hvitt flagg».
Arrangementene vil finne sted i kirkens krypt.